Tag: พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์ พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์เป็นวัดหลวงชั้นโท จำพวกราชวรวิหาร | พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดนี้ขึ้นขณะมีพระชนมายุ 25 พรรษา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแล้วก็อุทิศพระราชกุศลสนองแด่กรมพระยาพระเทพศิรินทรามาตย์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | ด้านในมีการวางแผนผังอย่างมีความเรียบร้อย กล่าวคือ กำหนดให้มีโรงเรียนตั้งอยู่ฝั่งทิศตะวันออก เขตพุทธาวาสอยู่กึ่งกลาง แล้วก็ป่าช้าอยู่ฝั่งตะวันตก (เป็นปัญหาในทางธรรมที่เปรียบเหมือนชีวิตคน ซึ่งเริ่มด้วยวัยเด็ก กลางคน และจบลงที่ความตาย)อุโบสถขนาดใหญ่ ฝาผนังข้างนอกเขียนลายรดน้ำ ฝาผนังภายในทาชาดเขียนลายทองรูปเทพยดา ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นทรงพระมหามงกุฎแต่งแต้มกระเบื้องเคลือบ เพดานเขียนลายสุวรรณรูปเทพเทวดา พร้อมสลักรูปเหรียญ 5 เครือญาติ | พระนิรันยี่ห้อย พุทธรูปประจำรัชกาลที่ 4 | วิหารท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต | เมรุหลวงหน้าพลับพลาที่ประทับเหรียญตรา แล้วก็ป่าช้าหลวง (เมรุสำหรับราชวงศ์ ซึ่งมิได้สร้างพระเมรุฯ ที่ท้องสนามหลวง)