Tag: พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3 พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3 วัดปริวาสอยู่ริมลำคลองแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนหนทางพระราม 3 ซอกซอย 30 เขตยานนาวา สามารถเดินทางโดยรถยนต์ประจำตัวหรือรถไฟฟ้า BTS ได้ มีให้ไหว้พระทำบุญทำกุศลมอบสังฆทาน ให้อาหารปลา มีความร่มเย็น ต้นไม้จำนวนมาก เหมาะสมกับการพักผ่อนหย่อนใจ   สมัยเก่าเป็นวัดที่เสื่อมโทรมมากมาย แทบจะไม่เหลือโครงเรื่องเดิมที่เคยเป็นวัดไว้เลย คาดว่าน่าจะสร้างมาตั้งแต่ยุคปลายกรุงศรีอยุทธยา เมื่อก่อนเป็นเพียงสำนักสงฆ์เล็กๆที่ได้รับการบูรที่มาจาก พระยาเพชรพิชัย (เกษ) และพระยาราชการรบ(ทัต) ได้สร้างวัดไพชยนต์พลเสพย์ (วังหน้า) และวัดโปรดเกศาเชษฐาราม เมื่อสร้างวัดเสร็จแล้วจึงได้มองเห็นวัดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่เสื่อมโทรมมากมาย ท่านทั้งคู่มีใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและต้องการสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์จึงได้ซ่อมวัดตรงกันข้ามขึ้นให้มีความสวยงาม พระราชทานนามชื่อวัดว่า วัดปริวาสราชการรบ วัดปริวาสมีงานที่จัดให้มีขึ้นทุกปีขึ้นทุกปี ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานำไปสู่มีการทะเลาะวิวาทกันบ่อยมาก จึงได้ตัดคำว่า ราชการรบ ออก ให้เหลือแต่คำว่า วัดปริวาส ตั้งแต่นั้นทำให้การทะเลาะแทบจะไม่ให้มองเห็น จึงขึ้นชื่อติดปากกันต่อมาเรื่อยว่า วัดปริวาส เป็นต้นมา   วัดปริวาสมีแก่กว่า 200ปี โบสถ์ข้างหลังใหม่วัดปริวาส สร้างเมื่อ พ.ศ. 2551 มีประติมากรรมพุทธประวัติ คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้านนอกโบสถ์เป็นโบสถ์ปูนปั้นสถาปัตยกรรมที่ฉีกแนว เป็นศิลปะนานาชาติร่วมสมัย มีรูปปั้น เทพ นางอัปสร ตัวการ์ตูนต่างๆได้แก่ หมีพูห์ ปิกาจู ไม่กกี้เมาส์ วันพีช ฯลฯ และที่ขึ้นชื่อว่าเป็น Unseen ของโบสถ์นี้เป็น รูปปั้น เดวิด แบ็คเฮม ที่ฐานโบสถ์ และรูปปั้นต่างๆอีกทั้งสมัยก่อน และยุคใหม่ ผลิตขึ้นเพื่อล่อใจให้ประชาชนนชนแบบใหม่เข้าวัดเพื่อเป็นสิริมงคล และได้ชมประติมากรรมที่งดงามของสถานวัตถุของสงฆ์ปริวาสนี้ด้วย