Tag: พวงหรีดช้อน

พวงหรีดช้อน

พวงหรีดช้อน พวงหรีดช้อน พวงหรีดที่ความคุ้มราคา เอาไปใช้คุณประโยชน์ต่อได้ พวงหรีดช้อน หนึ่งในพวงหรีดแสดงความอาลัยรูปแบบใหม่ที่ หรีด ณ วัด กระหยิ่มใจนำเสนอ เป็นการดีไซน์โดยการนำสิ่งของเครื่องใช้อย่างเครื่องครัวซึ่งเป็นของใช้พื้นฐานในชีวิตทุกคนมาดัดแปลงและพัฒนาให้เกิดคุณประโยชน์สูงสุดในหลายด้าน อีกทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดปริมาณขยะจากการใช้พวงหรีดที่ย่อยสลายยาก และด้านคุณภาพชีวิต เพราะเมื่อเสร็จสิ้นพิธีการสามารถนำช้อนจากพวงหรีดไปใช้หรือบริจาคแก่วัด ผู้ที่ขาด หรือผู้ที่อยากต่อได้เหมือนกัน พวงหรีดช้อนของพวกเรา มีให้ทุกท่านเลือกถึง 8 แบบ แต่ละแบบถูกประดับด้วยช้อนกลางสแตนเลสอย่างดี ปริมาณ 40 คัน งาม ล้ำยุค เป็นผู้แทนแสดงความอาลัยผู้เสียชีวิตได้อย่างสมเกียรติทีเดียว